Villkor för köp och prenumeration

Allmän information
Justkiss.se administreras av Babel ApS
Momsregistreringsnummer 30-49-85-26
Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv.
8800 Viborg
Danmark
E-post: [email protected]

Telefonsamtal på begäran — kontakta vår kundtjänst via e-post för att få ett samtal.

Kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod

Vid betalning anger du ditt kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod. Dessa lagras på ett säkert sätt som är godkänt av Nets A/S. Av säkerhetsskäl kan de inte visas igen, vare sig på sidan eller i e-postmeddelanden. Det säkerställer också att information inte kan missbrukas för köp av andra produkter. Vi kommer inte heller att be dig skicka oss denna information via e-post, på papper eller per telefon.

Godkännande av automatisk förnyelse

Genom att köpa ett fullvärdigt medlemskap godkänner du att JustKiss drar det avtalade beloppet med jämna mellanrum motsvarande priset på den valda produkten. Prenumerationer förnyas regelbundet, i förväg. Detta gäller både medlemskap och eventuella tilläggsköp, inklusive Weekend Boost.

Kvitto

Förnyelsekvitton ska göras tillgängliga på JustKiss på begäran till vår kundservice.

Kortinnehavarens ansvar

Observera att ditt köp är bindande från det ögonblick du slutför transaktionen, och att du därför är skyldig att betala hela beloppet för den valda längden på medlemskapet i enlighet med eventuella minimiperioder.

Avbeställningsrätt

Köpet kan inte avbrytas när ditt medlemskap har levererats och tagits i bruk. Ditt medlemskap kommer att levereras omedelbart till din profil när du gör ett köp och det kommer att vara redo att användas.

Förnyelseförfarande

Ditt medlemskap förnyas inom 24 timmar före slutet av din medlemsperiod. Detta för att säkerställa att du alltid har tillgång till medlemsfunktioner. Den återstående perioden ska läggas till förnyelseperioden.

Avslutande av medlemskap och minimiperiod

Medlemskapet kan avbrytas när som helst vid slutet av förnyelseperioden, såvida inte avsnittet på betalningsskärmen anger något annat. I händelse av att en minimiperiod, bindningsperiod eller liknande period anges kan medlemskapet inte avslutas förrän den angivna minimiperioden löper ut. Avslutande av medlemskap efter en medlemsperiod på minst 5 månader ger rätt till delvis återbetalning av återstående tid av medlemskapet på grund av att medlemskapet kan avslutas inom den aktuella månaden plus en månads uppsägningstid. Avslutande av medlemskap måste göras minst 48 timmar innan nästa förnyelse äger rum, för att det ska vara giltigt vid utgången av den nuvarande förnyelseperioden, och kan ske tidigast 24 timmar efter köp av medlemskap.

Förändringar i medlemskap och prenumerationsvillkor

JustKiss kan ändra medlems- eller prenumerationsvillkor, inklusive pris, förnyelsefrekvens och avgifter med minst 1 månads varsel, med beaktande av gällande lagstiftning. Ändringar ska meddelas via e-post till den e-postadress som använts för att registrera profilen. Ändringar som gynnar kunden, t.ex. prissänkningar, kan genomföras utan föregående meddelande.

Radering av betalkortsuppgifter

Om det blir nödvändigt att ändra kreditkortsuppgifter är det möjligt att uppdatera denna information på sidan när du har loggat in. När ditt medlemskap har löpt ut och eventuellt förfallet belopp har betalats, kan du begära att vi tar bort behörigheten som tillåter periodiska uttag.

Maria från JustKiss

Låt mig hjälpa dig att hitta din perfekta match ❤️

Är du en man eller kvinna?

Tyvärr, den här webbplatsen använder funktioner som din webbläsare inte stöder.

Uppgradera till en nyare version av Firefox, Chrome, Safari eller Edge så är du redo.